stanovy

 

             Stanovy Spolku lekárov Záhoria sa riadia Stanovami Slovenskej lekárskej spoločnosti www.sls.sk